ЗАЩИТНО ФОЛИО

Права за ползване на снимки

Авторски права и ограничение на отговорността:
 
Осъществявайки достъп до уеб - сайта на Автоцентър - "МАНИЯ" , Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.
 
Съдържание на сайта:
 
Съдържанието на уеб - страниците на Автоцентър - "МАНИЯ"  е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Автоцентър - "МАНИЯ" освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Автоцентър - "МАНИЯ" на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Автоцентър - "МАНИЯ" за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат дабъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, не търговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.